Strigătul neauzit pentru sensul vieții de Viktor Frankl

Acum un an îmi depănam impresiile despre povestea care m-a ajutat să înțeleg depresia: Omul în căutarea sensului vieții. Am priceput cât de important este sensul și scopul pe care ni-l oferim, pentru care ne trezim dimineața și la care visăm până adormim. Viktor Frankl, terapeutul din a cărui scriere răzbate glasul iubirii sale pentru oameni, a scris continuarea în Strigătul neauzit pentru sensul vieții, explicându-ne în cuvinte simple despre intenția paradoxală, emoții și logoterapie.

Așa cum ne-am obișnuit deja, am să enumăr câteva din ideile lui Frankl mai jos:

  • Sensul vieții este necesar oricărui om pentru a supraviețui unui moment dificil, unei pierderi, unei perioade delicate. La capătul opus, frustrarea de sens se află în originea nevrozei sau tentativei de suicid.
  • Nevoia de sens este independentă de alte nevoi, sensul este unic, dar se schimbă continuu. Lipsa sensului, a obiectivului personal indică o neadaptare emoțională a omului, acesta rămânând în zona de supraviețuire.
  • nu confundăm voința de sens cu sensul vieții. Cel din urmă poate fi transmis între generații prin intermediul tradițiilor care includ și valorile. Diferența dintre valori și sens este că valorile sunt generale, iar sensul este personal, individul și-l alege singur.
  • Ceea ce contează cu adevărat nu sunt anxietățile și fricile noastre, generate în emoțional, ci atitudinea noastră față de ele, aceasta fiind liber aleasă, o putem controla.
  • Omul funcționează cel mai bine când se ignoră și uită de sine, prin dăruire; uitarea de sine ajută la sensibilitate, iar dăruirea de sine, la creativitate. Asta nu înseamnă să uităm definitiv de noi, ci să ne regăsim în momentul prezent, nu în trecut ori în viitor.
  • În intenția paradoxală, accentul e pus pe conviețuirea cu suferința, în locul lamentării despre aceasta, a analizării ei sau încercării de a o evita. Pacientul este încurajat să facă sau să-și dorească să se întâmple exact lucrurile de care se teme cel mai mult. De exemplu, în cazul insomniilor, pacientul își pune în intenție să stea treaz cât mai mult timp.

Mai multe tehnici și explicații puteți găsi în cartea lui Viktor Frankl, ce poate fi comandată aici: Strigătul neauzit pentru sensul vieții.